Onze Door Onderscheiding

De Door Onderscheiding, vernoemd naar Theodoor van de Hurk is ingesteld in 2004 en wordt sindsdien jaarlijks op Half-vasten uitgereikt aan iemand binnen Effe Anders die zich gedurende het Carnaval van dat jaar extra positief heeft onderscheiden.
Frank en Door
2004: Frank Willems is hier in gesprek met Door, zoals Theo van de Hurk doorgaans wordt genoemd.
Door penning
De Door werd uitgereikt aan:
2004: Jet Tebak
2005: Frank Willems
2006: Jolanda Bertrams
2007: Henk de Vocht †
2008: Susanne Willems
2009: Carlo Gregoire
2010: Peter Termeer
2011: Ria Verhulst
2012: Ans Bergmans
2013: Bert Slits
2014: Charles van de Langerijt
2015: Rob Claessens
2016: Jhon Steenbakkers-Kums
2019: Theo Jansen

Terug