Ridder van de Federatie

RFEC

Op Carnavalszondag 2005 werden Anja Broeders en Carlo Gegoire benoemd tot Ridder van de Federatie. Deze werd aan hen uitgereikt door Wim Martens, in aanwezigheid van Z.D.H. Prins Geertikus onze Stadsprins van het Lampegat.
Anja en Carlo
Anja † en Carlo

In 2006 viel de eer te beurt aan Ton Habraken. Hij ontving toen eveneens op Carnavals-zondag ’n FEC onderscheiding. Deze werd dit keer opgespeld door niemand minder dan Z.D.H. Stadsprins Akkedeer!

Ton ontving deze onderscheiding niet alleen vanwege verdienstenvoor zijn werkzaamheden
bij ons. Door zijn positieve uitstraling en steeds enthousiasmerend te zijn, draagt hij zo ook zijn steentje bij aan ’t Lampegatse Carnaval!
Ton & Stadsprins
Z.D.H. Prins Akeedeer speldt bij
Ton de onderscheiding op.

Carnavalszondag 2007 werd onze voorzitter verrast en ontving hij uit handen van Stadsprins Diezain ’n FEC onderscheiding. De onderscheiding werd door de Stadsprins zelf opgespeld en bij onze voorzitter liepen de emoties op dat moment hoog op!

Charles ontving deze Onderscheiding omdat Effe Anders in korte tijd onder zijn bezielende leiding een vereniging is geworden die binnen ’t Lampegats Carnaval niet meer weg te denken is.

Ook zijn inzet om Federatief bezig te zijn was een reden voor ’t Federatiebestuur graag tot deze benoeming over te gaan!
Charles met Stadsprins
Z.D.H. Prins Diezain heeft bij
Charles de onderscheiding opgespeld.

In een bomvolle, gezellige Queens Pub, werd op Carnavalszondag door Z.D.H. de Gruune, Stadsprins van ’t Lampegat, bij Frank Willems de ridderorde van de Federatie opgespeld. Dit gebeurde nadat de bijbehorende oorkonde door de prins was voorgelezen.

Frank ontving deze onderscheiding vanwege zijn verdiensten voor Effe Anders. Vooral de inzet betreffende PR en de daarbij behorende andere commerciële activiteiten binnen zijn portefeuille, waren hieraan debet!
Frank en de Stadsprins
Z.D.H. De Gruune, Stadsprins van ’t Lampegat,
speldt bij Frank de onderscheiding op.

Hij had het echt verdiend en dat bleek ook toen op carnavalszondag door Z.D.H. MaQuinarius, Stadsprins van ’t Lampegat, bij Adriaan Umans de onderscheiding ridder van de Federatie werd opgespeld.

Adriaan ontving deze onderscheiding vanwege zijn inzet voor Effe Anders. Met name de secretariaatvoering en zijn aandeel in de totstandkoming en bezorging van ’t kwartaal-blad Efkes.
Adriaan en de Stadsprins
Z.D.H.MaQuinarius, Stadsprins van ’t Lampegat
speldt bij Adriaan de onderscheiding op.

Eindelijk was het dan zover, want op Carnavalszondag 2012 werd door Z.D.H. D’n Tweede, Stadsprins van ’t Lampegat, bij Peter Termeer de Ridder van de Federatie opgespeld. Hij had er al jaren naar uitgekeken en na al die tijd ging dan zijn grote wens op deze Carnavals-zondag eindelijk in vervulling!

Peter ontving deze onderscheiding voor zijn inzet bij Effe Anders en ook voor al die jaren dat hij voor het Lampegats Carnaval hand en spandiensten had verricht.
Peter en de Stadsprins
Z.D.H. D’n Twidde, Stadsprins van ’t Lampegat
heeft bij Peter de onderscheding opgespeld

Op Carnavalszondag 2013 werd hij dan toch in het zonnetje gezet. Z.D.H. Prins Bennie d’n Urste van ’t Lampegat spelde bij Rob Claessens de FEC onderscheiding op en hij was zichtbaar aangeslagen. Rob had het verdiend.

Rob ontving deze onderscheiding niet alleen voor de inzet bij Effe Anders, maar ook voor de sociale uitstraling naar ’t Carnaval in ’t Lampegat in zijn totaliteit.
Rob Claessens

Op zondag 11 februari 2018 heeft Jhon Steenbakkers-Kums de federatie onderscheiding : ´Ridder van de federatie´ gekregen van Stadsprins Positivo.

De reden is, omdat hij veel heeft betekend bij Effe Anders. Onder andere vanaf begin lid bij Efkes Wijzer, waar hij veel hand en span diensten heeft gedaan en ondersteund. Ook jarenlang in de CC de Carnavalscommissie functies gedaan om er elk jaar mede met de commissie een mooi carnavalsjaar van te maken.
Jhon Steenbakkers-Kums

Terug