Ondersteuning van Effe Anders

Adverteren in ons blad Efkes

Je kunt ons financieel ondersteunen, door een advertentie te plaatsen in ons blad Efkes. Het komt vier keer per jaar uit en heeft een oplage van 225 stuks. Al de leden en onze donateurs krijgen Efkes thuisgestuurd. Daarnaast ligt het ter inzage bij onze Gay-Horeca in Eindhoven en natuurlijk ook bij de adverteerders zelf. Het is dus de moeite waard.
Wil je ook adverteren in Efkes?
Voor € 100,- kun je advertentie plaatsen op een volledige pagina (A4).
Voor € 50,- op een halve pagina.
De advertentie wordt dan een heel seizoen, elk kwartaal in Efkes geplaatst.

De Club van 50 van Effe Anders

Sinds oktober 2005 kent Effe Ander ook een Club van 50
Mensen en bedrijven, die ons een warm hart toedragen, ondersteunen dit warme gevoel door ons ieder jaar met een bedrag van € 50,- te sponsoren in deze Club van 50.

In ’t Mulderke hangt een speciaal wandbord waarop dan keurig jouw naam of die van het bedrijf staat.
Effe Anders is blij met de gulle gevers en organiseert een bedankmiddag waarbij sponsers en adverteerders worden uitgenodigd. Deze dag wordt gehouden in oktober.

Het donateurschap van Effe Anders

Iedereen kan donateur worden van Effe Anders. Zowel de administratie als de financiële gang van zaken wordt door Erwin Rutten behartigd. Hij is dan ook voor vragen of de nodige informatie het aanspreekpunt.

Het donateurschap kost € 10,- per jaar. Daarvoor krijg je, wanneer je in Nederland woont, elk kwartaal ons blad Efkes gratis toegestuurd. Woon je buiten Nederland, dan moet je een kleine tegemoetkoming betalen voor de portokosten.


De Vriendenclub van Effe Anders

Naast onze vaste leden hebben wij ook een vriendenclub. Zij dragen Effe Anders een warm hart toe en daarom steunen zij ons.

De contributie voor het lidmaatschap is € 10,- per jaar. Je ontvangt elk kwartaal ons boekje Efkes gratis.
Woon je in het buitenland, dan vragen wij je een bijdrage voor de portokosten.
Jaarspeld Als lid van de Club van 50 & de vriendenclub kun je voor € 5,- in het bezit komen van de Effe Anders jaarspeld. Je krijgt dan, als je lid blijft, elk jaar met Carnaval, het nieuwe jaarplaatje gratis thuisgestuurd.

Daarnaast ben je ook bij al onze Carnavalsactiviteiten van harte welkom. Ook voor enkele activiteiten door het jaar wordt de Club van 50 & de vriendenclub uitgenodigd. Als er kosten aan verbonden zijn, betaal je dezelfde prijs als onze leden. Dat vind je terug in Efkes.

Wil je adverteren, donateur worden, lid worden van de Club van 50 of de Vriendenclub?
Stuur dan een berichtje naar het secretariaat via e-mail info@effeanders.nl

Terug