Ons secretariaat

Adriaan Umans is onze secretaris
Hij is te bereiken via aumans@upcmail.nl

Het algemene e-mailadres van de vereniging is: info@effeanders.nl

De Gezelligheidsvereniging Effe Anders staat ingeschreven bij de ’Kamer van Koophandel’ onder nummer 17134052.
De statuten en huishoudelijke reglement van de vereniging zijn in te zien en indien nodig op te vragen bij het secretariaat.

Het bankrekeningnummer van Effe Anders is NL14RABO0113793898.
De penningmeester, Erwin Rutten is via ons algemeen e-mailadres te bereiken.


Terug